• پاورپوینت درمورد انگور 14 اسلاید

  • پاورپوینت بررسي نحوه توزيع امواج در داخل حوضچه بندر پارس جنوبي با استفاده از مدل فيزيكي 13 اسلاید

  • پاورپوینت بررسي روشهاي متداول طرح روكش 57 اسلاید

  • پاورپوینت بررسي اقليمي ابنيه 71 اسلاید

  • پاورپوینت باغ شازده ماهان کرمان 19 اسلاید

  • پاورپوینت برج‌هاي خرقان 16 اسلاید

  • پاورپوینت بتن با مقاومت بالا 19 اسلاید

  • پاورپوینت بتن 16 اسلاید

  • پاورپوینت باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد 31 اسلاید

  • پاورپوینت آناليز يك مجتمع مسكوني 15 اسلاید